Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Trang10411jpg.jpg Trang_1031.jpg DSC_0023.jpg DSC_0016.jpg DSC_0020.jpg DSC_0019.jpg BAC_SI_SOI.jpg DSC_0015.jpg Copy_of_DSC_0009.jpg Copy_of_DSC_0022.jpg Images23.jpg TiengViet5Tap1SGKT12jpg1.jpg Images22.jpg Je_ne__minquiete_pas_si_le_soleil_ne_brille_pas_0181.jpg Whats__Around__Us_00121.jpg Kagaya_087.jpg Picture51.jpg Picture20.jpg Azure_106.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hoàng Ngọc
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Mỹ 1
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Điểm số 156 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Thị Phượng
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/quynhhuy05
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Mỹ 1
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 13873 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Ngô Thị Nhị Hà
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Mỹ 1
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 32319 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Hảo
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/hoahao93
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Mỹ 1
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 285271 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngô Thị Cẩm Tâm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Mỹ 1
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngô Thi Xuân Sanh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Mỹ 1
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 13127 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Thị Kim Cương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Mỹ 1
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 12020 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Cao Thị Thu Ba
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Mỹ 1
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 1754 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Đình Ngoạn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Mỹ 1
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 455 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Chau Thi Luat
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Mỹ 1
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 19783 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Như Diễm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Mỹ 1
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Đông
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Mỹ 1
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 4951 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Thị Kim Tiến
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Mỹ 1
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 18783 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Văn An
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Mỹ 1
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Mai Thị Lựu
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Mỹ 1
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 13476 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Lệ
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Mỹ 1
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 1324 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Mai Thị Ngọc Sương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Mỹ 1
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 74507 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngô Thị Hồng Thu
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Mỹ 1
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 240823 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Thu Ba
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Mỹ 1
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 10338 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Ngô Thị Hồng Vân
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/hongvandbl
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Tam Mỹ 1
  Quận/huyện Huyện Núi Thành
  Tỉnh/thành Quảng Nam
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 23334 (xem chi tiết)